Конфіденційність і захист персональних даних
1. Надаючи свої персональні дані при реєстрації на Вебінар Учасник надає Організатору свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

2. Учасник надає Організатору свою добровільну згоду на використання своїх персональних даних для участі в партнерських програмах Організатора, зокрема: отриманні адресних маркетингових і рекламних кампаній.

3. Організатор зобов'язується не розголошувати отриману від Учасника інформацію. Не вважається порушенням надання Організатором інформації третім особам, що діють на підставі договору з Організатором, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Учасником, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

4. Учасник несе відповідальність за надання актуальних персональних даних. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Учасника або невідповідністю її дійсності.